Novinky

Rozhovor pro [ta]Udržitelnost

Rozhovor pro [ta]Udržitelnost

Recidivu vězňů se nám daří snižovat na polovinu státního průměru

„Recidivu vězňů se nám daří snižovat na polovinu státního průměru“, zaznívá v rozhovoru s paní Věrou Babišovou, který poskytla platformě [ta]Udržitelnost v rámci nominace na ocenění Czech Sustainability Leaders Award.

A-GIGA s.r.o. spolu s partnerskou nestátní neziskovou organizací Šance P.R.O. již mnoho let pracuje s modelem udržitelného byznysu call center ve věznicích, který zároveň řeší sociální problém nízké zaměstnanosti a nekvalifikovanosti vězňů a tím i vysokého rizika jejich recidivy. Dlouhodobá práce s vězni během výkonu trestu, ale také po propuštění ukazuje, že podstatou trestu nemá být odplata, ale že je potřeba je resocializovat, což v konečném důsledku snižuje zátěž veřejných zdrojů.

Na co jsem velmi pyšná, je naše firemní kultura, kdy jsme schopni skloubit ekonomický úspěch s pomocí druhým. Dnes tak populární slovo inkluze bylo pro nás samozřejmostí ještě před tím, než OSN definovala v roce 2015 své Sustainable development goals.

Máme také radost z cen, které jsme za naši činnost obdrželi, včetně prestižní rakouské ceny za sociální inovaci Sozial Marie 2015.

Celý rozhovor, který určitě stojí za přečtení, najdete na tomto odkaze.

PREZIDENT REPUBLIKY PETR PAVEL NAVŠTÍVIL VE VĚZNICI VINAŘICE CALL CENTRUM FIRMY A-GIGA!

PREZIDENT REPUBLIKY PETR PAVEL NAVŠTÍVIL VE VĚZNICI VINAŘICE CALL CENTRUM FIRMY A-GIGA!

Bylo nám ctí, že naše call centrum ve Vinařicích navštívil pan prezident Petr Pavel! Dle slov pana prezidenta Pavla ,,Přeplněnost věznic, nedostatek personálu, vysoká recidiva způsobená mimo jiné nedostatečnou následnou prací s propuštěnými vězni, nedostatek financí a nutnost novely trestního zákoníku jsou jen některé z problémů, o kterých jsme mluvili při návštěvě věznice ve Vinařicích. Pozitivní je přístup některých zaměstnanců, kteří vězňům pomáhají s návratem do normálního života.“.

Kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together

Kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together – s ambicí ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. Moc děkujeme za možnost být součástí této komunity a na akci prezentovat naše projekty.

KLUB ÚSPĚŠNÝCH aneb PŘÍKLADY TÁHNOU !

KLUB ÚSPĚŠNÝCH aneb PŘÍKLADY TÁHNOU !

Společnost A-GIGA řeší již více než 13 let svým podnikáním současně velký sociální problém.  Firma provozuje ve věznicích call centra a dává tak práci velkému počtu odsouzených. Desítky z propuštěných pak po výkonu trestu odstartovali u této společnosti svou profesní kariéru i po  výstupu z věznice.

V letošním roce firma pořádala již 3.ročník „ Klubu úspěšných“, pod záštitou Věznice Vinařice ve spolupráci s neziskovou organizací Šance P.R.O. a Volonté  Czech o.p.s. Bývalí odsouzení, kterým se návrat do „normálního“ života povedl, jsou úspěšní v práci a také v osobním životě, jsou příkladem pro odsouzené, kteří jsou právě ve výkonu trestu odnětí svobody a na změnu se teprve připravují. Ti, kteří si ještě před pár měsíci odpykávali trest odnětí svobody, se vrátili zpět do věznice, avšak již jako svobodní – „v civilu“, aby podpořili ty, kteří na den výstupu z výkonu trestu stále čekají. Pro všechny zúčastněné bylo velmi zajímavé si vyslechnout, jak se během pár měsíců na svobodě jejich životy změnily, jakou mají práci, jak tráví svůj volný čas a jak zpětně hodnotí dobu, strávenou ve věznici. Rovněž se podělili i o překážky, které na ně za zdmi věznice čekaly a se kterými se museli vypořádat. Právě toto jedinečné setkání již propuštěných osob s těmi, kteří na konec trestu stále čekají, má velmi pozitivní ohlasy a dodává vězňům naději, že i když je přechod na svobodu velmi těžký, tak to lze zvládnout a nerecidivovat. Výše uvedená spolupráce se v dlouhodobém horizontu jeví jako velmi efektivní, vždyť recidiva takto doprovázených osob se pohybuje kolem 30 %, přitom dlouhodobá recidiva v rámci ČR je cca 70%. Kromě vinařické věznice provozuje společnost A-GIGA s.r.o. call centrum také ve Věznici Kuřim a Věznici Světlá nad Sázavou.

Konference ESG Leadership

Konference ESG Leadership

JIž 6. ročník konference se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR dne 14. září 2023 v Kongresovém centrum České národní banky.

Unikátní konference zaměřená na lídry českého byznysu a jejich vztah k ESG a udržitelnosti. Tématem tlumočených panelových diskuzí budou trendy v oblasti udržitelnosti, její strategie, osvědčené postupy a procesy. Novinkou pro letošní rok je možnost zapojení se do debaty pomocí aplikace sli.do .

Těšit se můžeme také na prezentaci výzkumu Úspěšný lídr a ESG nebo vyhlášení Czech Sustainability Leader Award. Na závěr dne bude samozřejmě prostor také pro networking.

Mezi řečníky je na konferenci pozvána i paní zakladatelka A-GIGA s.r.o., Věra Babišová.

Více informací ke konferenci najdete na oficiálním webu Business Leaders Forum https://esgleaders.cz nebo Facebooku.

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci

Memorandum o vzájemné spolupráci dnes podepsala Vězeňská služba ČR spolu s Platformou Organizace pro pomoc odsouzeným a propuštěným (OPOP). 

Za společnost A-GIGA s.r.o., která je dlouhodobým členem platformy OPOP, byla u podpisu memoranda přítomna paní ředitelka Věra Babišová.

Memorandum spolu s VSČR podepsali také Spolek Lighthouse, Lighthouse Academy, ProEduCo, Šance P.R.O. a Volonté Czech.

Cílem memoranda je možnost zahájení spolupráce při tvorbě informačního systému „Organizér klientů neziskových organizací“ (OKNO). Zúčastněnými stranami budou projednány možnosti sdílení dat týkajících se jednotlivých odsouzených nebo propuštěných osob, které ve výkonu trestu odnětí svobody či po propuštění spolupracují nebo spolupracovaly s neziskovými a příspěvkovými organizacemi.

https://www.vscr.cz/clanky/detail/memorandum-o-spolupraci-vezenske-sluzby-cr-a-platformy-opop?fbclid=IwAR0fzMGh92xG6epLTtXjg04C88-ZITYuR3K9Z5DNpEhskd098N6032cneag

Yellow Ribbon Run 2022

Yellow Ribbon Run 2022

Yellow Ribbon Run 2022

Na start osvětového závodu se běžci postavili 21. června v Aktivním lesoparku Řepy a letošní ročník se tématicky věnoval dětem vězněných rodičů. Součástí programu tak byl i závod dětí, jehož patronkou byla moderátorka České televize, Barbora Černošková.

Do závodu se přihlásilo přes 800 běžců a mezi nimi jsme nechyběli ani my! Z tohoto krásného počtu tvoří velkou část také 283 odsouzených vězňů z několika českých věznic, kteří si jej zaběhli virtuálně. 

„Cílem projektu Yellow Ribbon je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.“ 

zdroj: https://yellowribbon.cz

Letos, již posedmé, jsme se tak opět všichni společně postavili na start osvětového běžeckého závodu Yellow Ribbon Run a utekli předsudkům!

Více informací o závodu naleznete na oficiálním webu projektu https://yellowribbon.cz .

Všichni máme stejný cíl
Společně pro společnost bez předsudků
Josef Hrubý, terapeut a vychovatel ve věznici Vinařice

Naši běžci spolu s realizátorem závodu Tomášem Slavatou

Naši závodníci – malí i velcí, spolu s paní Barborou Černoškovou
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ VÝROBNÍ HALY – VĚZNICE KUŘIM

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ VÝROBNÍ HALY – VĚZNICE KUŘIM

Dne 25.2.2022 proběhlo ve věznici Kuřim za přítomnosti náměstka generálního ředitele pro ekonomiku a logistiku p. Ing. Jaroslava Myšičky, MBA a p. ředitele věznice Kuřim Vrchního rady plk. PhDr. Petra Juříčka, Ph.D. slavnostní otevření nové výrobní haly, ve které bude mít i naše firma A-GIGA s.r.o. 56 pracovních míst. Velký podíl na přípravě výstavby haly má i pí. plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.Děkujeme všem, kteří se podíleli na vybudování nové výrobní haly !

Získali jsme ocenění významný partner roku 2021

Získali jsme ocenění významný partner roku 2021

Dne 1.ledna 2022 bylo A-GIGA s.r.o. uděleno ocenění významný partner roku 2021 od našeho dlouhodobého klienta T-MOBILE. Ocenění si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci!

Ocenění Českých Podnikatelek zná své vítězky

Ocenění Českých Podnikatelek zná své vítězky

Také ve 14. ročníku soutěže Ocenění Českých Podnikatelek sbíraly často vavříny zástupkyně rodinných firem. Loni jich byly ve finále tři čtvrtiny, letos je rodinných podniků mezi finalistkami 37. Úspěšné podnikatelky byly oceněny celkem v sedmi kategoriích.

Podmínky vstupu do soutěže splnilo 25 760 kandidátek, z nichž bylo na základě ratingu vybráno 2 456 semifinalistek. Do finále se dostalo 112 žen.

V kategorii Střední společnost (30 až 80 milionů) se umístila na krásném 3. místě jednatelka společnosti A-GIGA s.r.o. Věra Babišová.

12345