Archiv kategorie pro "Uncategorized"

PREZIDENT REPUBLIKY PETR PAVEL NAVŠTÍVIL VE VĚZNICI VINAŘICE CALL CENTRUM FIRMY A-GIGA!

Bylo nám ctí, že naše call centrum ve Vinařicích navštívil pan prezident Petr Pavel! Dle slov pana prezidenta Pavla ,,Přeplněnost věznic, nedostatek personálu, vysoká recidiva způsobená mimo jiné nedostatečnou následnou prací s propuštěnými vězni, nedostatek financí a nutnost novely trestního zákoníku jsou jen některé z problémů, o kterých jsme mluvili při návštěvě věznice ve Vinařicích. Pozitivní je přístup některých zaměstnanců, kteří vězňům pomáhají s návratem do normálního života.“.

Kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together – s ambicí ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. Moc děkujeme za možnost být součástí této komunity a na akci prezentovat naše projekty.

KLUB ÚSPĚŠNÝCH aneb PŘÍKLADY TÁHNOU !

Společnost A-GIGA řeší již více než 13 let svým podnikáním současně velký sociální problém.  Firma provozuje ve věznicích call centra a dává tak práci velkému počtu odsouzených. Desítky z propuštěných pak po výkonu trestu odstartovali u této společnosti svou profesní kariéru i po  výstupu z věznice. V letošním roce firma pořádala již 3.ročník „ Klubu úspěšných“, pod záštitou Věznice Vinařice ve spolupráci s neziskovou organizací Šance P.R.O. a Volonté  Czech o.p.s. Bývalí odsouzení, kterým se návrat do „normálního“ života povedl, jsou úspěšní v práci a také v osobním životě, jsou příkladem pro odsouzené, kteří jsou právě ve výkonu trestu odnětí svobody a na změnu se teprve připravují. Ti, kteří si ještě před pár měsíci odpykávali trest odnětí svobody, se vrátili zpět do věznice, avšak již jako svobodní – „v civilu“, aby podpořili ty, kteří na den výstupu z výkonu trestu stále čekají. Pro všechny zúčastněné bylo velmi zajímavé si vyslechnout, jak se během pár měsíců na svobodě jejich životy změnily, jakou mají práci, jak tráví svůj volný čas a jak zpětně hodnotí dobu, strávenou ve věznici. Rovněž se podělili i o překážky, které na ně za zdmi věznice čekaly a se kterými se museli vypořádat. Právě toto jedinečné setkání již propuštěných osob s těmi, kteří na konec trestu stále čekají, má velmi pozitivní ohlasy a dodává vězňům naději, že i když je přechod na svobodu velmi těžký, tak to lze zvládnout a nerecidivovat. Výše uvedená spolupráce se v dlouhodobém horizontu jeví jako velmi efektivní, vždyť recidiva takto doprovázených osob se pohybuje kolem 30 %, přitom dlouhodobá recidiva v rámci ČR je cca 70%. Kromě vinařické věznice provozuje společnost A-GIGA s.r.o. call centrum také ve Věznici Kuřim a Věznici Světlá nad Sázavou.

Konference ESG Leadership

JIž 6. ročník konference se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR dne 14. září 2023 v Kongresovém centrum České národní banky. Unikátní konference zaměřená na lídry českého byznysu a jejich vztah k ESG a udržitelnosti. Tématem tlumočených panelových diskuzí budou trendy v oblasti udržitelnosti, její strategie, osvědčené postupy a procesy. Novinkou pro letošní rok je možnost zapojení se do debaty pomocí aplikace sli.do . Těšit se můžeme také na prezentaci výzkumu Úspěšný lídr a ESG nebo vyhlášení Czech Sustainability Leader Award. Na závěr dne bude samozřejmě prostor také pro networking. Mezi řečníky je na konferenci pozvána i paní zakladatelka A-GIGA s.r.o., Věra Babišová. Více informací ke konferenci najdete na oficiálním webu Business Leaders Forum https://esgleaders.cz nebo Facebooku.

Získali jsme ocenění významný partner roku 2021

Dne 1.ledna 2022 bylo A-GIGA s.r.o. uděleno ocenění významný partner roku 2021 od našeho dlouhodobého klienta T-MOBILE. Ocenění si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci!

Jak vytvořit inkluzivní firemní kulturu

Věra Babišová z A-GIGA zasedla u kulatého stolu SDG summitu a sdílela příklady inkluze ze své firemní praxe. Níže naleznete článek, kde najdete hlavní myšlenky a shrnutí této akce. Odkaz na článek zde: https://www.csr-online.cz/jak-vytvorit-inkluzivni-firemni-kulturu/