obrazek1

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 29. srpna 2016

Projekt zaměstnávání odsouzených v call centru startuje

  • Další krok, který pomůže zvýšit zaměstnanost odsouzených
  • Osvojení a prohloubení pracovních návyků může pomoci integraci a vyhnout se dalšímu páchání trestné činnosti
  • Státní správa získá v rámci projektu data pro další iniciativy

Vězeňská služba ČR se společností A-Giga za podpory Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, a společnosti T-Mobile spouští nový CSR projekt zaměstnávání odsouzených ve Věznici Vinařice. Jde o nově vybudované call centrum přímo v nápravném zařízení. Recidiva odsouzených zapojených do původního projektu (z roku 2012) činí 18 procent oproti bezmála 70 % celostátního průměru. Tuto sociální inovaci podporuje rovněž Evropský sociální fond.

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána jde o další z plánovaných kroků, které mohou pomoci zvýšit zaměstnanost odsouzených, a to přímo ve věznici. „Zaměstnávání odsouzených je mou velkou prioritou. Ze zahraničních zkušeností víme, že správné pracovní návyky jsou jednou
z hlavních zbraní proti recidivě odsouzených. Mou snahou proto je, aby pracovali všichni odsouzení, kteří pracovat mohou. Projekt call centra je dalším krokem, který nám pomůže se k tomuto cíli přiblížit,“ uvedl Robert Pelikán.

Stát vydá ročně na správu vězeňství devět miliard korun, přičemž náklady na jednoho vězně se měsíčně pohybují v řádech několika desítek tisíc. Odsouzení zapojení do této iniciativy mají pracovní smlouvu přímo s věznicí, odměna je dána zákonem. Platí tak dluhy, náklady na pobyt ve výkonu trestu a případně mohou i podporovat své rodiny. Náměstek MPSV Martin Kučera v projektu Změna je možná – chci změnu vidí možnost komplexního otestování nového nástroje, který sníží recidivu vězňů a možnost získání validních dat, která zohlední u dalších projektů týkajících se této skupiny.

„Projekt call centra ve Věznici Vinařice má naši velkou podporu. Je to další z kroků v naplňování nové koncepce vězeňství do roku 2025 právě v oblasti zaměstnávání odsouzených, která je velmi důležitá. Jejich pracovní činností se naplňuje účel výkonu trestu a práce jim pomáhá nacházet smysl jejich pobytu ve vězení. Díky práci si odsouzení osvojují či prohlubují pracovní návyky, které jim po propuštění do civilního života pomohou najít práci, zapojit se do plnohodnotného života a vyhnout se tak dalšímu páchání trestné činnosti,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

„Jako inovativní a společensky zodpovědná firma oceňujeme společenský přínos této aktivity. Věříme, že tato sociální inovace, nás zařadí po bok vyspělých, moderních zemí, kde je zaměstnávání odsouzených zcela běžné,“ uvádí Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Za smysluplným projektem stojí náš dlouhodobý osvědčený partner, společnost A-Giga. O přínosu a výjimečnosti projektu mluví také to, že aktivity A-Giga v této oblasti ocenila rakouská nadace Unruhe udělením prestižního ocenění SozialMarie, nejstarší evropské ceny za sociální inovace.“

Projekt, za nímž stojí Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti České republiky, startuje také pod záštitou Evropského sociálního fondu,

Celý projekt bude velice náročný. Nejde jen o meziresortní spolupráci, ale i náročnost získání samotných pracovníků. Jak uvedla jednatelka společnosti A-Giga, Věra Babišová: „Pracující odsouzení musí úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT pro pracovní činnost Operátor call centra.  V průběhu 2 let trvání projektu projde předvýběrem 400 osob, přičemž do projektu bude nakonec po dalších odborných konzultacích a úspěšném dokončení rekvalifikačního kurzu zařazeno cca 90 osob.“ Vhodnost zařazení posuzuje odborná komise Věznice Vinařice, složená z kvalifikovaných zaměstnanců (vedoucí výkonu trestu, lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice, ostraha, prevence, ekonomické a správní oddělení).

Iniciativu z pozice odborného garanta hodnotí kladně i docentka Anna Kadeřábková z Centra inovačních studií VŠEM, která poukazuje na možnost řešení společenského problému extrémně vysoké recidivy v Česku: „Pokusy o sociální inovace jsou zajímavé lidské příběhy, z nichž ovšem většina je neúspěšná, protože naráží na odpor, nepochopení, nezájem, strach ze změny a další omezení. Tento projekt je unikátní v evropském kontextu, jde o inovaci zdola, založenou na iniciativě soukromého sektoru pro řešení společenského problému = příklad inovační sociální byznys strategie.“

 

KONTAKTY PRO NOVINÁŘE 

Vězeňská služba ČR

Generální ředitelství

Tisková mluvčí

Petra Kučerová

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

e-mail: pkucerova@grvs.justice.cz

mobil:  608 110 043

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

tisková mluvčí

Mgr. Tereza Schejbalová

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

tel.:       +420 221 997 254

fax:       +420 221 997 495

mobil:   +420 602 643 275

e-mail:  tschejbalova@msp.justice.cz

www.justice.cz

 

A – GIGA s.r.o.

Ing.Věra Babišová

Ibsenova 5,  120 00  Praha 2

Tel.: 224 250 812

GSM: 603 50 60 50

Fax: 224 257 101

e-mail: vera.babisova@giga.cz

www.a-giga.cz

 

Centrum inovačních studií VŠEM

členka poroty SozialMarie

doc. Anna Kadeřábková

Mail: kaderabkova@inovacevsem.cz

 

T-Mobile Czech Republic a.s.

Martina Kemrová

Manažerka firemní komunikace

martina.kemrova@t-mobile.cz

Tel.: +420 603  400 150