Výhra

vyhra

SOCIÁLNÍ INOVACE PŘED OPONOU

Sociální inovace před oponou
15 projektů oceněno cenou SozialMarie 2015

Vídeň, 4. května 2015 – Z 300 podaných projektů z České republiky, Chorvatska, Rakouska, Slovenska a Slovinska ocenila odborná porota cenou SozialMarie 2015 celkem 15 výjimečných sociálních inovací. 300 hostů slavnostního udílení cen se 1. května 2015 osobně přesvědčilo o kvalitě tří hlavních a dvanácti vedlejších cen. První cenu a 15 000 euro převzal v tomto roce projekt „PROSA – Projekt škola pro všechny“. Na dvou vídeňských školách je vyučováno a podporováno asi 100 mladých uprchlíků z více než patnácti zemí. Celkem rozdělila SozialMarie 2015 54 000 euro. Cena vedle finančního ohodnocení nabízí sociálně inovativním projektům především prostor pro zviditelnění.

SozialMarie ocenila letos již pojedenácté kreativní projekty, které charakterizuje efektivní řešení sociálních problémů. Všech 300 podaných návrhů představuje pestrou škálu českých, chorvatských, rakouských, slovenských a slovinských projektů. „Patnáct oceněných projektů jednoznačně ukazuje, že s odvahou a činorodostí je možné vrátit skupiny nacházející se na okraji zpět do centra společnosti“, zdůrazňuje Wanda Moser-Heindlová, zakladatelka soukromé nadace, jež cenu vyhlašuje. „O to více mne těší, že se jim zde a dnes dostává pozornosti, kterou si za svou práci zaslouží.“

1. cena (finanční odměna EUR 15.000,-) – PROSA – „Škola pro všechny“ (Schulefüralle)

PROSA vyučuje od roku 2012 téměř 100 mladistvých a mladých dospělých z více než patnácti zemí. Mnozí z nich se ocitli v Rakousku sami, bez doprovodu, a často jako nezletilí, a byli zařazeni do jedné ze sedmi tříd vídeňského gymnázia Rahlgasse a do večerního gymnázia Brünnerstraße. Navíc je vedle modulární výuky do programu zařazeno doučování pro jednotlivce i skupiny, sociální poradenství ( od nákupu tramvajenky až po zařízení bydlení). Součástí je také „prostor pro ženy“, kterých není mnoho, ale i „genderový prostor“ pro velké množství mladých mužů. Třináct z patnácti osob zvládlo dokončit první etapu povinné školní docházky. Někteří jsou již nyní na druhém stupni. Kavárna Prosa, otevřená na podzim 2014, se navíc etabluje jako integrační centrum.

2. cena (finanční odměna EUR 10.000,-) – Nota Bene portýři  

Bratislavské hlavní nádraží má mnoho schodů, ale žádné eskalátory a výtahy. Představuje tak skvělé místo pro uplatnění „Nota Bene portýrů“ v historických uniformách. Každé dopoledne je jich osm připraveno odnést zavazadla cestujících z perónu přímo do vlaku. Sedm z nich jsou muži bez domova a jeden z nich je sociálním pracovníkem. Všichni jsou zaměstnaní. Oněch sedm si díky této formě pravidelnému zaměstnání může srovnat svůj život. Mohou splatit své dluhy. Mají přístup k systému zdravotnictví a dostávají se tak na trh práce. Ředitelství nádraží je s novou nabídkou služby, která je velmi kladně přijímána cestujícími, spokojeno.

3. cena (finanční odměna EUR 5.000,-) – Změna je možná

Firma zabývající se outsourcingovými službami otevřela v české státní věznici Vinařice call centrum. Přihlásily se stovky vězňů. Možnost zaměstnání je vzácná. Vězni absolvují ministerstvem akreditovaný trénink a část z nich pracuje jako telefonisté. Do konce roku 2014 to bylo celkem 157 vězněných mužů. Po propuštění mají možnost dále pracovat v A-GGA v Kladně nebo Lounech. Při resocializaci jsou podporováni mentory. Momentálně se jedná o devět lidí, v příštích měsících to bude dalších osmnáct. Úspěch – především snížení recidivity o 2/3 – má přesvědčit ministerstvo o tom, aby i nadále podporovalo tento projekt ve Vinařicích a v dalších věznicích.

Mezinárodní propojování

Vedle tří hlavních cen bylo uděleno také 12 cen vedlejších ve výši 2 000 eur. Ale SozialMarie nechce jen postrčit do popředí trvale udržitelná a příkladná řešení. Každoroční udílení cen je také ideální platformou pro podporu mezinárodního propojování, síťovaní a pro výměnu zkušeností inovativních sociálních projektů.